Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Cum să studiez biblia’

Studiu Biblic pentru grupe de casa, Biserica Baptistă Calea Domnului, Alexandria

Tema: Studiul Scripturii

Neemia 8.1-8, 13-18; Iacov 1.22-25 (Ioan 5.39)

1. Ce anume mă poate determina să studiez Sfintele Scripturi?

v.1…să ia cartea Legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. 

Mulţi au Biblia dar puţin o studiază. De ce? Tocmai datorită concepţiei lor greşite cu privire la ea. Majoritatea spun: „este scrisă de oameni” sau alţii zic „a fost scrisă de oameni pentru a manipula mulţimile…”. Alţii au ale opinii, dar ceea ce-l face pe om să studieze Scripturile este o concepţie înaltă şi reală despre Scripturi. O concepţie înaltă despre Scripturi cuprinde:

a) recunoaşterea faptului că a fost scrisă de oameni. „Legea lui Moise”-a fost scrisă de Moise

b) autorul ei este Domnul Dumnezeu. „Dată de Domnul lui Israel”- nu înseamnă că Domnul Dumnezeu a luat cartea lui Moise şi a făcut-o cadou poporului Israel ci faptul că Dumnezeu este autorul Legii pe care Moise a scris-o într-o carte.

c) destinatarul acestei cărţi (în cazul nostru probabil era vorba despre Pentateuh) este poporul Domnului. Poporul Israel se regăsea în cartea aceea. Cartea aceea avea relevanţă pentru ei, îi implica în mod direct.

Mulţi astăzi nu studiază Biblia pentru că nu sunt convinşi că ei sunt destinatarii şi pe deoparte au dreptate, nu noi suntem destinatarii iniţiali dar în mod spiritual suntem dacă suntem poporul Domnului.

Fapte.8.28  Famenul, deşi era etiopian şi nu evreu, citea pe proorocul Isaia. Cu toate astea se regăseşte pe sine printre cei păcătoşi pentru care a murit Domnul Isus.

2Timotei 3.16-17 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos…pentru ca omul lui Dumnezeu să fie…. Aici nu se mai vorbeşte despre o naţiune ca şi destinatar ci despre un tip de om- omul lui Dumnezeu.

Cei mai mulţi dintre noi am experimentat deja de nenumărate ori faptul că Scriptura este relevantă pentru noi şi fără nici o ezitare ne regăsim printre destinatarii ei spirituali.

d) Dumnezeu Creatorul în mod intenţionat ne-a dat o carte. Ăsta este un lucru extraordinar: Dumnezeu ne dedică o carte, ne oferă cadou o carte; una singură şi nu mai multe. Oare nu trebuie ca eu şi tu să fim măcar curioşi să vedem ce vrea Dumnezeu să ne comunice în această carte? Oare nu trebuie ca această Carte să fie cea mai importantă pentru omenire din moment ce autorul ei este Dumnezeu?

Cu toţii credem că Biblia a fost scrisă de oameni, dar dacă credem că autorul ei este Dumnezeu şi că noi suntem destinatarii intenţionaţi de Dumnezeu, atunci cu siguranţă că vom căuta să studiem această Carte. Vom face şi noi ce a făcut poporul: v.1 Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia Cartea Legii lui Moise dată de Domnul lui Israel.

2. Pentru cine sunt Scripturile?

Barbaţi sau femei? Copii sau adulţi? Băieţi şi fete? Pot şi femeile să citească?

v.2 …înaintea adunării alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă.

Ceea ce contează este capacitatea de a raţiona şi de a înţelege. Nu contează dacă eşti bărbat sau femeie, tânăr sau mai învârstă- nu ni se spune nimic de vârstă ci doar de capacitatea de a pricepe mesajul, de fapt explicarea lui.

Da, trebuie să adăugăm aici faptul că majoritatea celor ce erau în stare să înţeleagă nu ar fi înţeles fără ajutorul cărturarilor şi a leviţilor. Tot aşa şi astăzi, oamenii nu trebuie să fie descurajaţi dacă nu sunt capabili să înţeleagă singuri mesajul Scripturilor- există oameni luminaţi de Dumnezeu care chiar sunt trimişi de El să ne înveţe.

Fapte.8. 31 Famenul a răspuns: Cum aş putea să înţeleg dacă nu mă va călăuzi cineva?

v.1 Au zis cărturarului Ezra… v.2 ..a adus Legea înaintea adunării alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă.

Ce mai înţeleg eu de aici? Înţeleg că:

a) Chiar dacă autorul ei este Dumnezeu, Biblia este o Carte care poate fi înţeleasă. Tocmai de aceea Dumnezeu a folosit editori umani, pentru ca noi s-o putem înţelege

b) Nu întotdeauna omul poate înţelege singur Scripturile. Atunci, el nu trebuie să renunţe să citească Biblia pentru că nu o înţelege, ci trebuie să se ducă la cei care i-o poate explica.

Înţelegând Cuvântul Domnului de fapt noi ajungem să cunoaştem pe Autorul Lui- pe Dumnezeu.

 

Care sunt cuvintele care arată faptul că Scripturile pot fi şi trebuie să fie înţelese de poporul Domnului?

v.2 cei ce erau în stare s-o înţeleagă…v.3 în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă…v.7 lămureau poporului Legea…v.8 citeau desluşit…şi-i arătau înţelesul ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.

Pe lângă acestea, tot un indiciu care arată că Scripturile trebuie înţelese este prezenţa „cărturarului” şi a leviţilor care citeau, lămureau şi-i arătau înţelesul.

Noi nu credem că Scripturile trebuie cântate ci explicate. Poporul Domnului are nevoie nu de cantori ci de cărturari. Noi, liderii spirituali avem datoria să arătăm înţelesul Cuvântului lui Dumnezeu şi nu să îl ascundem.

3. Sunt în textul nostru câteva lucruri care ne fac să înţelegem faptul că noi astăzi suntem mult avantajaţi şi privilegiaţi în ce priveşte înţelegerea Cărţii lui Dumnezeu. Care sunt acestea?

a) Poporul acesta avea o singură Carte a Legii lui Moise care se citea tuturor pe când noi avem fiecare cel puţin una sau mai multe copii ale Bibliei. Căutăm noi să o înţelegem?

b) În poporul evreu, la vremea aceea erau puţini care ştiau să citească şi mulţi depindeau de cei puţini care puteau citi. Astăzi poate cu mici excepţii, toţi ştim să citim. Folosim noi harul acesta ca să cunoaştem tainele lui Dumnezeu?

c) Poporul Domnului la vremea aceea aveau puţini oameni care îi puteau lămuri cu privire la Scripturi. Nu mulţi erau cărturari. Astăzi sunt bisericile pline de licenţiaţi în teologie şi mulţi dintre noi avem biblioteci pline cu cărţi ce ne pot ajuta să cunoaştem înţelesul Scripturilor.

d) De asemenea, condiţiile confortabile în care noi putem studia Scripturile astăzi; nu în aer liber şi înghesuială (v.3) ci individual chiar, în linişte, în pat sau fotoliu.

4. Mai putem observa în text anumite aspecte ce evidenţiază respectul pe care poporul îl acorda acestei Cărţi a lui Dumnezeu. Care sunt aceste aspecte? (v.3-5)

a) poziţia celui ce citea din Carte- poziţie proeminentă. Un loc special care ieşea în evidenţă, avea vizibilitate maximă pentru toţi cei prezenţi.

v.4 Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta…v.5…stătea mai sus decât tot poporul.

b) poziţia celui ce citea din Carte- poziţie centrală. Asta arăta importanţa Cuvântului Sfânt în adunarea publică a poporului lui Dumnezeu.

v.4 …Lângă el, la dreapta stăteau … şi la stânga… Asta înseamnă că Ezra era la mijloc, la centru.

Ce anume ocupă locul central în biserica ta? Putem gândi şi ca mobilier dar şi în cadrul programului de închinare. Nu sunt adeptul amvoanelor impunătoare dar nici a celor invizibile. Există tendinţa de a micşora tot mai mult timpul pentru predică în timp ce cântarea deţine monopolul în cadrul programelor de închinare pentru că trebuie să mulţumim pe toată lumea şi nimeni să nu se supere… Adesea uităm că predica nu este mesajul predicatorului ci al Domnului.

c) prezenţa liderilor bărbaţi la dreapta şi la stânga (v.4). Imaginea aceasta arată importanţa actului ce se desfăşura şi respectul pe care comunitatea de oamenii îl acorda prin intermediul reprezentanţilor lor.

d)Tot poporul se ridică atunci când Cartea este deschisă. 

v.5 …Şi când a deschis-o, tot poporul s-a sculat.

e)modul în care ascultau- cu luare aminte.

v.3 …tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.

Este important de reamintit că toate aceste lucruri: ridicarea scunului mai sus decât poporul, poziţia centrală, prezenţa liderilor şi ridicarea poporului nu sunt făcute pentru a onora omul ci Cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că există şi amvoane impunătoare care mai degrabă înalţă omul dând impresia că se află la pupitru de comandă. De asemenea, ridicare poporului în picioare nu trebuie făcută când predicatorul trece ci atunci când citeşte sau deschide Biblia.

Sunt valabile toate acestea în orice context? Acesta este modul în care ne arătăm respectul faţă de Cuvântul Domnului în orice circumstanţe?  Personal cred că Nu! Nu cred de exemplu că într-un grup de casă se impune acelaşi fel de a arăta respectul. Indiferent de context trebuie să ne arătăm respectul faţă de Scripturi. În funcţie de context, respectul se arată în mod diferit dar el trebuie să fie. Domnul să ne dea înţelepciune!

5.  Ce rost are versetul 6 în contextul studierii Scripturilor şi ce înseamnă asta pentru noi astăzi? De ce nu s-au apucat pur şi simplu să citească din Carte?

v.6 Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare şi tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” Şi s-au plecat şi s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ.

Ceea ce observ este că a existat un respect pentru Scripturile Sfinte dar şi o închinare înaintea lui Dumnezeu. Atenţie! Nu trebuie să idolatrizăm Biblia, Cartea Sfântă. În faţa Scripturilor s-au ridicat dar înaintea Domnului s-au închinat cu faţa la pământ (v.6)

Sfintele Scripturi, pentru a putea fi înţelese este nevoie şi de o atitudine potrivită de smerenie iar aceasta se câştigă în momentul în care realizăm măreţia Autorului Cărţii Sfinte. El este Dumnezeul cel Mare iar noi, ţărâna.. de aceea s-au închinat cu faţa până la pământ.

Mulţi se miră că nu pot înţelege Biblia. Nimeni nu o înţelege deplin şi niciodată nu o vom pricepe în totalitate dar, de cele mai multe ori, incapacitatea de a pricepe se datorează mândriei, atitudinii nepotrivite cu care ne apropiem de ea. Cuvântul lui Dumnezeu nu-l putem înţelege fără ajutorul Lui. Apostolul Pavel vorbeşte despre asta: 1Corinteni 2.6-16 (citeşte cu atenţie). După cum spunea cineva: Biblia este singura Carte al cărei autor este prezent atunci când o citeşti.

6. Haideţi să facem o prezentare sumară: Ce trebuie să facă cineva ca să poată înţelege Cartea lui Dumnezeu?

a) să aibă o credinţă corectă despre Cartea Sfântă. Chiar dacă este scrisă de oameni, autorul ei este Dumnezeu iar destinatarul special suntem noi, eu şi tu. Pe lânga asta, să nu uit că ea poate fi şi trebuie înţeleasă.

b) să aibă o atitudine corectă faţă de Cartea Sfântă (respect) iar faţă de Autorul ei închinare.

Textul nostru ne arată că mai sunt făcute aici câteva lucruri. În textul nostru acestea sunt făcute de cărturari şi de leviţi, am putea spune, de către liderii spirituali. Iată despre ce este vorba:

c) este nevoie de o citire desluşită (v.8) Pentru asta ai nevoie de o traducere actualizată, pe înţelesul generaţiei prezente.

d) următoare etapă- lămureau poporului Legea (v.7) Mă gândesc că asta ar putea însemna ceea ce ştim noi astăzi sub numele de hermeneutică, îi ajuta să priceapă înţelesul pentru destinatarii iniţiali

Exemplu: Când Domnul Isus a spus „daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”, noi mai întâi trebuie să vedem ce a însemnat asta în urechile celor care L-au auzit atunci pe Domnul şi abia apoi să vedem ce înseamnă asta pentru noi astăzi când Cezarul nu mai este.

e) ultimul lucru: îi arătau înţelesul. Adică le spunea ce înseamnau acele cuvinte pentru ei atunci şi acolo. De exemplu, pentru noi „a da Cezarului ce este al lui” astăzi înseamnă să ne plătim taxele la stat. Acesta este înţelesul actual.

Oricum, în caz că nu înţelegi, nu uita că este permis să apelezi la un ajutor.

7. Ce se întâmplă când înţelegi Scripturile? Care este răspunsul normal pe care omul îl dă la înţelegerea Scripturilor?

a) plângi

v.9 …căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. V.11… nu vă mâhniţi.

Prima reacţie este întristarea pocăinţei. Iacov aseamănă Cuvântul lui Dumnezeu cu oglinda (Iacov 1.23). De ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu la fel ca şi oglinda arată omului adevărul despre sine, îl arată aşa cum este. Poporul a început să plângă întrucât, în lumina Cuvântului Sfânt şi-au dat seama de adevărata lor stare spirituală care era una mizerabilă; abia acum şi-au dat seama cât se depărtaseră de Dumnezeu.  Mâhnirea aceasta este un indiciu al pocăinţei. Doar înţelegerea Cuvântului duce la pocăinţă.

Din cauza aceasta mulţi oameni nu citesc Biblia- de teamă ca nu cumva să vadă cât sunt de greşiţi şi să nu îi mustre conştiinţa; pentru că ei nu vor să se schimbe, pentru că se simt bine în păcatul lor, de aceea nu doresc să cunoască adevărul. Se aseamănă cu omul care simte că este bolnav, chiar ştie asta dar nu vrea să meargă la medică şi să afle tot adevărul. Asta nu-l va scăpa de moarte.

b) te bucuri

v.12 …s-au veselit mult căci înţeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră.

Zic oamenii că Scripturile sunt plictisitoare şi că nu te distrezi deloc la un studiu biblic. Da, nu te distrezi dar te poţi bucura mult. Distracţia este ceva firesc, de moment şi este provocată de lucruri fireşti pe când bucuria este o stare sufletească, o împlinire a sufletului pe care doar adevărul spiritual al Sfintelor Scripturi ţi-l pot da.

De ce Biblia nu aduce bucurie multor persoane? Pentru că nu o înţeleg sau pentru că nu vor să se pocăiască, nu vor să plângă pentru păcatul lor. Dacă observăm bine în text, nici la evrei bucuria nu a venit decât după ce au plâns păcatul lor. Deci, pentru a ajunge să ne bucurăm în prezenţa lui Dumnezeu mai întâi trebuie să plângem datorită prezenţei păcatului din viaţa noastră.

c) iar dacă şi împlineşti, atunci sărbătoreşti (v.14-18)

v.14 şi au găsit scris în Lege că Domnul poruncise…v.15 atunci au trimis…..ca să faceţi corturi, cum este scris.

Este bine să citeşti Biblia dar şi mai bine să o poţi înţelege. A o împlini însă, asta este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi pentru că prin împlinirea Scripturilor noi putem beneficia de binecuvântările Domnului.

Ioan 13.17 …dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi

Matei 7.21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne..” va intra în Împărăţia cerurilor ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Luca 6.46 De ce-Mi ziceţi „Doamne, Doamne…” şi nu faceţi ce spun Eu?!

Neemia 9.29 au păcătuit împotriva orânduirilor Tale care fac viu pe cel ce le împlineşte…

Spuneam că Iacov aseamănă Cuvântul Domnului cu oglinda pentru că ne arată starea de curăţie sau necurăţie în care ne găsim. Dar mai este un lucru în care se aseamănă: oglinda ne arată cât suntem de murdari, dar nu ne spală. La fel şi Cuvântul Domnului, ne arată cât suntem de păcătoşi, dar noi decidem dacă vrem să ne curăţim sau nu.

Deşi pasajul nostru începea vorbindu-se despre Legea lui Moise, în final se încheie cu sărbătoare. Poporul Domnul descoperă că în Cuvântul Sfânt Domnul poruncise sărbătoare pentru poporul Său, sărbătoare care nu se mai ţinuse de multă vreme, de pe vremea lui Iosua.

Da, este trist că poporul Domnului ajunge în robie şi este lipsit de orice bucurie şi sărbătoare tocmai pentru că nu ia seama la Legea lui Dumnezeu, la Cartea pe care Dumnezeu i-a dat-o spre binele lui. Dumnezeu a hotărât în Cartea Sa ca noi să avem parte nu de robie ci de libertate, nu tristeţe ci sărbătoare. Dar asta este posibil atunci când noi, poporul Lui cerem să fie adusă Cartea Sfântă, ne apropiem cu respect de ea şi în inchinare faţă de Domnul nostru, luăm seama la ea nu doar să citim şi să înţelegem ci să împlinim. Atunci vor exista şi lacrimi de pocăinţă care vor curăţa sufletele noastre dar vor urma şi strigăte de bucurie şi multe zile de sărbătoare.

Mihail Geabou, Păstor Biserica Baptistă Calea Domnului, Alexandria 4-5 septembrie 2013

Reclame

Read Full Post »